“DE 5 STÆRKE”

„De 5 stærke” er fem forskellige metoder, som i min optik udgør både enkle og værdifulde veje til personlig vækst. På hvert deres felt og hver deres måde rummer alle fem metoder inspirerende og effektive værktøjer – som brugt sammen på kryds og tværs giver masser af synergi. De fem metoder har haft stor betydning for mit eget liv og udvikling, og jeg bruger både værktøjerne og tankegangene hver eneste dag.

De 5 stærke” er ENNEAGRAMMET (9 grundlæggende mennesketyper) COACHING (6 trin til at realisere ønsker og mål) MINDFULNESS (bevidst nærvær mod bl.a. stress) TANKENS KRAFT (Loven om tiltrækning & positiv psykologi) TFT/EFT & BACH (energimedicin)

UDVIKLING ER EN PRIVATSAG

Min erfaring både som journalist, underviser og helt personligt er, at udvikling og forandring er en proces, der forløber forskelligt fra menneske til menneske, tager kortere eller længere tid, rummer forskellige udfordringer – og skal bringes i spil og bevæges videre ad forskellige veje ved hjælp af forskellige redskaber.

Heldigvis hjælper tilfældighederne, skæbnen, universet, intuitionen – eller hvad vi nu hver især tror på som det, der driver os videre ad de rette veje.

Indrømmet: Det kan ofte ligne både omveje og vildveje. Men når vi vender tilbage til hovedvejen – eller omvejen viser sig at lede til en anden og mere meningsfuld hovedvej – viser det sig som regel, at der var en god grund til at vi skulle den vej omkring. Der var noget vigtigt, vi skulle se, opleve, mærke, erfare…