STYRK DIG SELV MED TANKENS KRAFT

Positiv Psykologi handler ikke om at skaffe al negativitet af vejen, tværtimod. Også i denne nye populære retning indenfor psykologien er der fokus på tankens kraft, på hvordan vores tankemønstre kan enten hjælpe eller hindre os i at lykkes og trives – og på, hvordan vi kan arbejde på at ændre de tankegange, der spænder ben for vores drømme og vores livskvalitet.

Loven om tiltrækning („The Secret”) er betegnelsen for en spirituel vinkel på positiv psykologi. Teorien bag „loven” bliver ofte sammenlignet med kvanteteori: At alt i universet – også vores tanker og følelser – består af energi, som blot vibrerer på forskellige frekvenser. Loven om tiltrækning går herefter ud på, at lige tiltrækker lige – dvs. at de tankefrekvenser du sender ud, vil også være dem, du tiltrækker.

Uanset hvad der styrer vores tankers kraft, er det et faktum, at tanker påvirker følelser og vice versa – og vores følelser og vores tanker påvirker vores handlinger!

Derfor er viden om tankens kraft og arbejdet med Loven og dit „mindset” et af de stærkeste udviklingsværktøjer, der findes.